Henkilöautokortti

1/B - Henkilöautokortti

Ei mahdollinen

Sisältää:

4 teoriatuntia
10 liikenneopetuskertaa, joista 3 simulaattorilla
Auton käyttö tutkinnossa
Riskientunnistamiskoulutus
Lainakirjan

Lisätietoja kurssin sisällöstä

2/B - Henkilöautokortti

1410€

+ viranomais- ja muut kulut

Sisältää:

4 teoriatuntia
10 liikenneopetuskertaa autolla
Auton käyttö tutkinnossa
Riskientunnistamiskoulutus
Lainakirjan

Lisätietoja kurssin sisällöstä

3/B - Henkilöautokortti

1695€

+ viranomais- ja muut kulut

Sisältää:

4 teoriatuntia
14 liikenneopetuskertaa autolla
Auton käyttö tutkinnossa
Riskientunnistamiskoulutus
Lainakirjan

Lisätietoja kurssin sisällöstä

Lisätietoja kurssista

Tutkinnon edellytyksenä 18 vuoden ikä tai ikäpoikkeusluvan hakeminen

Viranomais- ja muut kulut yhteensä 240€
Erittely: teoriakoe 35€, ajokoe 90€, ajokorttilupa 35€ ja ratamaksu 80€

Mahdollinen lisäopetus
– liikenneopetus (50min) á 85€
– kirja 60€
– lisäteoriatunnit á 15€
– auton käyttö kokeessa á 120€
– nettitunnukset 30€
Riskientunnistamiskoulutus sisältää
– 4 teoriaa
– 4 ajokertaa
– maantie- ja taajamariskit
– pimeänajo ja liukkaankelinajon oikealla radalla